top of page
ljus green.png

Kungörelse / upprop

Magnus Ragnvid har beslutat att bilda en stiftelse med namnet Magnus Ragnvid Insamlingsstiftelse, vars ändamål är att lyfta och främja unga HBTQI-kulturpersoner bosatta och verksamma i Skåne län i åldersspannet 16-25 år.


Stiftarens ord:


"För ganska exakt ett år sedan hade jag möjligheten att öppna min utställning ”Familiar Face” på

Klippans Konsthall. Med restriktioner och avstånd lyckades hela utställningsperioden genomföras.

Och det var just där, i avståndet mellan människor, som idén till en stiftelse föddes. En idé om att föra människor närmre både varandra och närmre kulturen.


Hur kunde jag på något sätt ge tillbaks all den positiva respons och kärlek som utställningen förde med sig? Vad skulle jag kunna göra för att bidra till att minska avstånden mellan människor?

När jag växte upp i Klippan fanns det inte många HBTQI-förebilder i min närhet. De jag såg i media fanns alla i Stockholm. Det var en stor anledning till att jag sökte mig bort från Klippan, till en gemenskap, en tillhörighet.


Det var också den längtan som till slut fick mig att söka mig bort från Klippan, till en gemenskap, en tillhörighet.


Det var mitt skapande och fotograferande, min dröm om att försörja mig på mina bilder, som också gav mig den möjligheten att lämna Klippan för Stockholm.

Det kändes fantastiskt att få komma tillbaka till Klippan med utställningen ”Familiar Face” förra året. Att få möta lilla Magnus igen, och att åter igen känna mig hemma i min egen uppväxtort och hembygd.


Så från och med i år kommer Magnus Ragnvids Insamlingsstiftelse årligen att dela ut ett stipendium om 25 000 kr till en ung (16-25 år) HBTQI-kulturperson, som är bosatt och verksam i Skåne. Såsom stiftare vill jag genom detta upprop uppmana till att lämna bidrag till stiftelsen. För att lämna bidrag, gå in på hemsidan www.mrinsamlingsstiftelse.se."


I stiftelsens första styrelse ingår Magnus Ragnvid, Patrik Jean Olsson, Mariette Hansson, Isabelle Hansson, Joakim Palm Karlsson, Emma Zetterberg och Henrik Zetterberg.Comentários


bottom of page